top of page

Small Paintings and Not Paintings

Sergey Andreyev, Roman Bagrov, Alina Batalina, Stepan Brand, Felix Bukh, Irina Vasilyeva, Vladimir Garde, Zhenya and Natasha Grinevich, Sergey Djan, Irina Dudina, Tatiana Zavyalova-Kashkovskaya, Anya Zamula, Yegor Kaverin, Masha Kozarovetskaya, Dasha Konovalova-Infante, Olga Kundina, Sergey Ledkov, Sasha Lunyakova, Anya Messerer, Ruben Monakhov, Alexander Pesterev, Konstantin Polyakov, Anatoliy Solovyev, Yefim Strand, Nataliya Toporova, Denis Trusevich, Yuriy Trusevich, Asya Feoktistova, Ivan Chemakin and Ira Schechkina

from December 1 to December 3, 2017, Roza Azora Gallery 

bottom of page